TR
TR
EN
 
NEDEN BUBA CAMPUS? MENTORLAR BLOG AKADEMİ BAŞVURU SIKÇA SORULAN SORULAR İLETİŞİM

Design Thinking (Tasarım Düşüncesi) Yöntemiyle Herkes İnovasyon Yapabilir.

İnovasyon yapma güveni kazanma atölyesidir.

2 günlük başlangıç dersinde tasarım düşüncesinin yöntemlerini kullanarak gerçek bir vaka üzerinden bir problemi beraber çözeceğiz.

 

NEDEN TASARIM DÜŞÜNCESI?

Tasarım düşüncesi anlaşılmaksızın bir kişiye «inovatif ol, yaratıcı düşün…» demek aslında ondan imkânsızı istemekle eş değerdir. Böylesi bir beklenti, hayatında hiç golf oynamamış bir kimseye sahaya çıkıp golf oynamasını teklif etmekten farksızdır. Kişinin her şeyden önce gerekli metodolojiyi öğrenmesi gerekir.

 

Tasarım düşüncesinde her temelden, eğitimden, demografik özelliklerden gelen takım oyuncularının bir yöntem çerçevesinde inovasyon yapmasıdır.

 

Tasarım düşüncesi bir süreçtir ve yaratıcılıktan çok bir disiplin işi olan inovasyon da bu süreçle yönetildiği takdirde başarıya ulaşılacaktır.

 

Yaratıcılığın salt hayal kurma eylemiyle kendini gösteremeyeceği aşikardır. Tasarım düşüncesi, işte tam da bu noktada, inovasyona gebe çözümü bulmak için sımsıkı kurallara bağlanmış bir yöntemi işaret eder.

 

 

EĞİTİMİN ADI

ALT KONU BAŞLIĞI

KONU İÇERİĞİ

UYGULAMALAR

1.     GÜN

Design Thinking (Tasarım Düşüncesi) tanımı

Tasarım düşüncesi nedir?

Tasarım Düşüncesinin Kullanım ve Etkileşim Alanları

  İnovasyon ve girişimcilik

  Etkin Girişimcilik

  Yıkıcı İnovasyon

  İş Modeli

  Jobs-to-be-done

  Yalın Girişim

  Agile

  Mavi Okyanus Stratejisi

  Üç Ufuk İnovasyon Stratejisi

  Tasarım Stratejisi

  Sistem 1 and 2

  Koçluk ve mentorluk

 

 

Design Thinking ilgili temel kavramlar

Kullanıcı odaklı ve empati

Problemi parçalama, tanımlama ve çerçeveleme

Pozitif bakış açısı

Görselleştirme

Bütünsel

Deneme- yanılma

Farklı ekip:

Ayrışma ve birleşme

Deneyimsel ürün

İnteraktif paylaşım

Trend yakalama

Aksiyon odaklılık

Etnogrrafik

Beyin Fırtınası

Prototipleme

 

Metotları

Etnografik

Beyin Fırtınası:

Prototipleme

Paydaş haritası

Etografik Mülakat

Etnografik Mülakat protokolü

Örnek üzerinden interaktif paylaşım

 

Problem tanımlama

Problemin tanımlanması

 

2.     GÜN 

Davranışsal Personas (tipleme)

Personasların belirlenmesi

Örnek çalışma üzerinden davranışsal personas yazılacak

Mind Mapping (Haritalama)

Çıkarım ve Kavramsallaştırma

Örnek çalışmadan

 

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası prensipleri

Oylama

 

İnteraktif Katılım

Yaratıcı Matriks

Alternatif Dünyalar

Oylama kriterleri: desirability, feasbility, viability

Prototipleme

Prototipleme nedir?

Konsept Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMİN ADI

ALT KONU BAŞLIĞI

KONU İÇERİĞİ

UYGULAMALAR

3. ve 4. GÜN 

KANVAS Modeli 

 

İşi Tanımak

Şirket için Vizyon, Ana değerler ve Başarı tanımlarını yapmak

Büyüme alanlarını belirlemek

Uygulamalı formların doldurulması

İş Modeli Geliştirme

İş Modelinin 9 yapı taşının açıklanması

İnteraktif paylaşım

 

İş Planı

Rekabet avantajı sağlayan unusurlar

İnteraktif paylaşım

İş modeli örneği

Örnek bir iş modelinin incelenmesi

İnteraktif paylaşım

İş Modeli Uygulaması

Bir firmanın iş modelinin oluşturulması

Katılımcıların gruplara ayrılarak iş modelini geliştirmesi

İş Modeli SWOT Analizi

Üretilen iş modelinin SWOT analizinin yapılması

Katılımcıların SWOT analizini üretilen sorular eşliğinde yapması

Stratejilk karar alınması

Stratejik kararlar alınırken sorulacak soru grubu

İnteraktif paylaşım